Анотований каталог освітніх компонентів ОНП

Обов’язкові компоненти освітньо-наукової програми

 1. Іноземна мова 1 семестр

  Іноземна мова 2 семестр

 2. Філософія і культура наукового мислення

 3. Мовна екологія наукового стилю

 4. Інтелектуальна власність

 5. Методологія і організація науково-педагогічних досліджень

 6. Сучасні методи, інструменти і технології педагогічної діяльності

 7. Теорія і практика підготовки фахівців у ЗВО

 8. Історія розвитку і сучасний стан педагогічних наук

 9. Управління освітньо-науковими проєктами

Цикл професійної підготовки

 1. Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях

 2. Методологія і організація науково педагогічних досліджень

 3. Педагогічна практика

Вибіркові освітні компоненти ОНП


1. Методи математичної статистики у педагогічних дослідженнях
2. Моделювання педагогічних процесів і систем
3. Соціокультурні детермінанти розвитку освіти
4. Методологічні проблеми історико-педагогічних досліджень
5. Теорія і методика професійної освіти
6. Теорія і методика виховної роботи у ЗВО
7. Дидактичні проблеми формування фахових компетентностей у ЗВО
8. Інформаційні технології і засоби дистанційного навчання у ЗВО
9. Тенденції розвитку неформальної та інформальної освіти в Україні
10. Нормативно-правове регулювання освітньої діяльності в Україні
11. Методи порівняльно-педагогічних досліджень
12. Здоров’язбережувальні технології у ЗВО