Викладацький склад кафедри

Архипова Світлана Петрівна  – завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор 

Викладає навчальні дисципліни: основи соціально-педагогічних досліджень, основи наукових досліджень, андрагогіка,  акмеологія.

Коло наукових інтересів: соціально-педагогічні аспекти освіти дорослих

213231

30.05.13.0781

Лещинський Олександр Петрович  – доктор педагогічних наук, професор

Викладає навчальні дисципліни: педагогічна геронтологія, формування здорового способу життя.

Коло наукових інтересів: інновації у педагогічній діяльності.

1_12x16 (1)4

Майборода Галина Яківна кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

Викладає навчальні дисципліни: соціалізація особистості, соціальна педагогіка, технології соціально-педагогічної роботи, методи соціальної роботи, методика викладання соціальної роботи.

Коло наукових інтересів: технологічні аспекти соціальної роботи; гуманізація соціальної  сфери.

 

Демиденко Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

Викладаєнавчальні дисципліни: прикладні методики в соціальній роботі, педагогіка сімейного виховання, прикладні методики.

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми  сімейного  виховання.

 Димиденко

 Коломієць Олена Германівна – доктор, доцент 

Викладає навчальні дисципліни: соціальна політика в Україні, соціально-правовий захист сім’ї та дитинства, практикум із соціальної роботи.

Коло наукових інтересів: філософські основи агресії.

 Ярмоленко Олександр Дмитровичкандидат педагогічних наук, доцент 

Викладає навчальні дисципліни: соціальне проектування, соціально-педагогічна робота в сфері дозвілля, рекламно-інформаційні технології.

Коло наукових інтересів: організаційно-управлінські основи соціальної роботи

 Yarmolenko

Chenbai

 Ченбай Інна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: опікунство і піклування, теорія соціальної роботи, актуальні проблеми соціальної роботи, актуальні проблеми соціальної педагогіки.

Коло наукових інтересів: уразливі категорії  дітей як об’єкт соціальної роботи.

 Пакушина Людмила Зіновіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Викладає навчальні дисципліни: медико-соціальний патронаж, соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки, соціальний супровід клієнтів у складних життєвих обставинах, соціальна робота в Україні.

Коло наукових інтересів: валеологічна  грамотність соціальних працівників.

pakyshina

 

 

 Відьменко Марія Олексіївна кандидат філософських наук, старший викладач 

Викладає навчальні дисципліни: тренінг самопізнання, етика і психологія сімейного життя, методи соціально-виховної роботи.

Коло наукових інтересів: соціально-філософські аспекти девіантної поведінки.

 P1040651

 Тихолоз

Тихолоз Валентина Василівна – старший викладач 

Викладає навчальні дисципліни: вступ до спеціальності, історія соціальної роботи, волонтерський рух в Україні, етика соціальної роботи, самовиховання та самореалізація.

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми історії педагогіки.

Гордєєва Тетяна Євгенівна – кандидат педагогічних наук, викладач 

Викладає дисципліни: етнопедагогіка, основи профорієнтаційної роботи, технології роботи соціального гувернера.

Коло наукових інтересів: професійна мобільність майбутніх соціальних працівників.

gord

Матвійчук

Матвійчук Марина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, викладач 

Викладає дисципліни: методика організації волонтерської діяльності, соціально-педагогічна робота в закладах освіти, основи сценарної роботи соціального педагога, організація і методика тренінгу в соціальній роботі.

Коло наукових інтересів: формування медіа грамотності майбутніх соціальних працівників.

Шишацька Юлія Анатоліївна – старший лаборант

Ylia