Угоди про співпрацю з іншими ЗВО

Вітчизняні ЗВО та заклади післядипломної освіти

Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського;
Донбаська державна машинобудівна академія;
Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця);
Житомирський державний університет імені Івана Франка;
Запорізький національний університет;
Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського;
Мукачівський державний університет;
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;
Ужгородський національний університет;
Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини;
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;
Черкаський державний технологічний університет;
Черкаська медична академія;
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної освіти;
Херсонська академія неперервної освіти;
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників.

Закордонні ЗВО

Варненського університету менеджменту (Болгарія);
Університету Томпсон Ріверс (Канада);
Міжнародного університету LCC (м. Клайпеда, Литва);
Гуманітарно-природничого університету імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща);
Вищої лінгвістичної школи в Ченстохові (Польща);
Університету Humanitas (м. Сосновець, Польща);
Народної академії Яна Гуса (м. Прага, Чехія).