Бази практики і експериментування

ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
для проходження педагогічної практики аспірантів спеціальності

011 Освітні, педагогічні науки

Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький національний університет
Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
Мукачівський державний університет
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Ужгородський національний університет
Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Черкаський державний технологічний університет
Черкаська медична академія
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної освіти
Херсонська академія неперервної освіти
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників