Кафедра початкової освіти


Сайт кафедри початкової освіти 

Колектив кафедри початкової освіти працює згідно з темою науково-дослідної роботи «Підготовка фахівців із початкової і спеціальної освіти в Україні в умовах модернізації освітньої галузі». За період існування кафедри викладачами опубліковано понад 100 наукових праць,  Під керівництвом провідних викладачів кафедри студенти беруть активну участь в олімпіадах, творчих конкурсах, конференціях.

Ми у соцмережах  Facebook Instagram Telegram  Youtube

Освітньо-професійні програми

Навчальні та робочі плани спеціальності 013 Початкова освіта

Силабуси, робочі програми (е-НМЗД) обов’язкових та вибіркових дисциплін 013 Початкова освіта

Програми навчальних і виробничих практик

Перелік тем курсових, кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти

Результати анкетування здобувачів

Документи, що підтверджують проведення вибору здобувачами вищої освіти внутрішньогалузевих дисциплін

Угоди з роботодавцями (інформація та договори)

Викладацький склад кафедри

Організація освітнього процесу

Виховна робота

Профорієнтаційна робота

Заходи щодо запобігання і протидії корупції

Науково-дослідна діяльність кафедри