Кафедра дошкільної освіти

    Створення кафедри дошкільної освіти як структурного підрозділу навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва відбулося у 2009 році. На той час на підставі рішення вченої ради Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького від 31.08.2009 (протокол №1) та з метою забезпечення навчального процесу з напрямів підготовки «Дошкільна освіта»,  «Початкова освіта» у 2009 році наказом ректора від 31.08.2009 року №119 створено випускову кафедру дошкільної та початкової освіти.
Рисунок1  У зв’язку з внесенням змін до структури навчально-наукових інститутів і факультетів (наказ від 30.06.2010 № 92) з 10 вересня 2010 року кафедру дошкільної та початкової освіти реорганізовано у кафедру соціальної роботи, дошкільної та початкової освіти.

   З 1 вересня 2013 року наказом ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького від 27.08.2013 року № 123 з метою докладнішого відображення науково-навчальної діяльності, кафедру соціальної педагогіки, дошкільної та початкової освіти перейменовано на кафедру дошкільної і початкової освіти.

   16 лютого 2016 року наказом ректора кафедру дошкільної і початкової освіти реорганізовано у дві кафедри: дошкільної освіти і початкової освіти.

   Завідувача кафедри дошкільної освіти кандидат педагогічних наук, доцент Єнгаличева Ірина Віталіївна.

   На кафедрі працює 6 штатних працівників, із них: двоє кандидатів педагогічних наук, доцентів; троє кандидатів педагогічних наук, старших викладачів; один викладач; 14 викладачів працюють за сумісництвом, з них: троє докторів наук, семеро кандидатів наук та четверо викладачів.Рисунок3

   Кафедра дошкільної освіти здійснює підготовку студентів за напрямом підготовки «Дошкільна освіта» (з додатковими кваліфікаціями «Початкова освіта», «Іноземна мова»), освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр».

   По закінченню навчання студенти мають можливість працевлаштуватися у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади всіх форм і типів власності; районні навчально-методичні центри, районні (міські) відділи освіти.

Рисунок2

   Кафедра має зв’язки із міськими та районними відділами освіти Черкаської області та інших областей України. Підтримує тісні зв’язки з вищими навчальними закладами та дошкільними навчальними закладами, веде пошук нових форм міжнародного співробітництва, успішно співпрацює з університетами зарубіжних країн, зокрема, Вищою школою гуманістично-економічною у Влоцлавку (Польща).

   Заключені угоди з Авторською О. А. Захаренка загальноосвітньою середньою школою с. Сахнівка; Шевченківською спеціалізованою загальноосвітньою школою-інтернатом з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю; Павлиською загальноосвітньою школою імені В. О. Сухомлинського; Ковалівським ліцеєм-інтернатом для обдарованих дітей імені А. С. Макаренка с. Ковалівка.


Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри

Викладацький склад

Перелік навчальних дисциплін

Науково-дослідна діяльність кафедри

Науково-методична робота кафедри

Науково-методичне забезпечення дошкільної освіти