Кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту

  Кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту  Cтворена 01.09.2004 р. на базі навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва. Головним завданням кафедри є забезпечення підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності “Менеджмент соціокультурної діяльності” та освітнього ступеня магістр зі спеціальностей «Педагогіка вищої школи», «Управління навчальним закладом».

viber image


  Кафедра готує викладачів університетів та закладів вищої освіти (спеціальність «Педагогіка вищої школи») та керівників підприємств, установ та організацій (у сфері освіти та виробничого навчання) (спеціальність «Управління навчальним закладом»). Очолює кафедру доктор педагогічних наук, професор – Данилюк Сергій Семенович. 

  На замовлення Міністерства освіти і науки України колектив кафедри дослідив тему «Педагогічна діагностика рівня навчальних досягнень студентів у вищому навчальному закладі». Нині наукові зусилля професорсько-викладацького складу кафедри зосереджено на дослідженні теми «Менеджмент знань як інноваційна стратегія управління прогнозуванням розвитку освіти в класичному університеті.» Викладачі кафедри публікують свої наукові та методичні праці у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях з актуальних педагогічних проблем, беруть участь у наукових конференціях, семінарах, рецензують наукові праці, готують відгуки на дисертації та автореферати. Професори і доценти кафедри пишуть підручники, навчальні посібники (у тому числі з грифом Міністерства освіти і науки України), редагують наукові доробки колег.

Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри

Викладацький склад кафедри

Перелік навчальних дисциплін кафедри

Освітні досягнення викладачів кафедри