Кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту

  Кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту створена 01.09.2004 р. на базі навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва. Головним завданням кафедри є забезпечення підготовки фахівців освітнього ступеня магістра зі спеціальностей «Педагогіка вищої школи», «Управління навчальним закладом».

viber image


  Кафедра готує викладачів університетів та вищих навчальних закладів (спеціальність «Педагогіка вищої школи») та керівників підприємств, установ та організацій (у сфері освіти та виробничого навчання) (спеціальність «Управління навчальним закладом»). Очолює кафедру доктор пед. наук, професор – Данилюк Сергій Семенович. Головним завданням кафедри є забезпечення підготовки фахівців освітнього ступеня магістра зі спеціальностей «Педагогіка вищої школи», «Управління навчальним закладом».

  На замовлення Міністерства освіти і науки України колектив кафедри дослідив тему «Педагогічна діагностика рівнянавчальних досягнень студентів у вищому навчальному закладі». Нині наукові зусилля професорсько-викладацького складу кафедри зосереджено на дослідженні теми «Менеджмент знань як інноваційна стратегія управління прогнозуванням розвитку освіти в класичному університеті» Викладачі кафедри публікують свої наукові та методичні праці у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях з актуальних педагогічних проблем, беруть участь у наукових конференціях, семінарах, рецензують наукові праці, готують відзиви на дисертації та автореферати. Професори і доценти пишуть підручники, навчальні посібники (у тому числі з грифом Міністерства освіти і науки України), редагують наукові доробки колег.

Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри

Викладацький склад кафедри

Перелік навчальних дисциплін кафедри

Освітні досягнення викладачів кафедри