Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

  Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки   Створення ініціативної групи 1997 р. із питань ліцензування нових спеціальностей «соціальна педагогіка», «соціальна робота», у яку входили: доценти С.П. Архипова, Г.Я. Майборода, О. І. Кретова.Новое изображение  Ліцензування спеціальності «соціальна педагогіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр – 1998 р. Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук,  професор  Архипова Світлана Петрівна. Науково-дослідницька робота кафедри здійснюється за комплексною темою: «Неперервна професійна підготовка фахівців в умовах формування спільного європейського освітнього простору». Відповідно до зазначеної теми готуються та проводяться міжнародні, всеукраїнські, регіональні, університетські науково-практичні конференції.  

  На кафедрі соціальної роботи і соціальної педагогіки проведено більше двадцяти міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій: «Освіта дорослих як фактор соціалізації і соціального захисту окремих категорій населення» (2011 р.); «Освіта дорослих як фактор розвитку дорослої людини в умовах сучасних соціально-економічних змін» (2012 р.); «Підвищення якості освіти і професіоналізму в умовах сучасних соціально-економічних змін» 2012-2015 рр. (спільно з Міжнародним  університетським  коледжем м. Добрич, Болгарія ).

    З 2009 року на базі кафедри прцює відділення соціальної акмеології Української академії акмеології. Завдяки тісній співпраці із польськими навчальними закладами у 2014 р. завідувачкою кафедри С. Архиповою та за активного сприяння ректора О. Черевка  укладено угоду між Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького і Вищою лінгвістичною школою (WSL) м. Ченстохов (Польща) щодо підготовки студентів інституту у рамках програми «Подвійний диплом». Невід’ємною частиною роботи кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки є робота з талановитою молоддю, яка залучається до соціально важливих проектів, соціальних акцій, волонтерської діяльності.

   Викладачі і студенти кафедри (2006 р.) стали ініціаторами створення першого волонтерського загону в університеті. Постійно беруть участь у різних волонтерських акціях. Щорічно, з 2004 року, у перших числах листопаду викладачі і студенти традиційно проводять день кафедри, що поєднується із святкуванням «Дня працівників соціальної сфери», до проведення якого залучаються випускники кафедри різних років, фахівці соціальних організацій (державних і недержавних), освітніх установ, представники влади. Участь студентів у волонтерських акціях у 2014-2015 рр.:

  • Всесвітній день спонтанного прояву доброти 17 лютого ;

  • Міжнародний день толерантності 16 листопада;

  • Всесвітній день боротьби зі СНІДом 1 грудня;

  • Міжнародний день волонтера 5 грудня;

  • акція Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця»;

  • вуличні акції з пропаганди здорового способу життя і репродуктивного здоров’я у рамках міжнародного проекту «Разом до здоров’я»;

  • волонтерська акція «Я люблю життя» з метою збору коштів для онкохворих дітей та дітей з важкими формами ДЦП.

  • Всеукраїнська національна благодійна ініціатива «Банк добрих справ» та ін.

  Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри

Викладацький склад кафедри

Науково-дослідницька робота кафедри

Успішні випускники кафедри