Кафедра педагогіки і психології

  Кафедра педагогіки і психології Кафедра педагогіки і психології створена 10.09.2010 р. на базі навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва. Кафедра є одним із основних навчально-наукових структурних підрозділів університету, який здійснює навчально-виховну, методичну та науково-дослідну діяльність з дисциплін психолого-педагогічного циклу в усіх інститутах та факультетах Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. IMG_6904 Очолює кафедру кандидат психологічних наук, доцент – Кукуленко-Лук’янець Інна Володимирівна. Пріоритетним напрямом роботи професорсько-викладацького складу кафедри є навчально-наукова діяльність за темою: „Психолого-педагогічні засади особистісно орієнтованого підходу до організації навчального процесу в контексті впровадження інноваційних освітніх технологій”. Предметом наукових досліджень співробітників кафедри є дослідження з проблем застосування надбань народної педагогіки, психології, теорії і методики формування професійних стандартів на основі компетентнісно-діяльнісного підходу, творчо-розвивальних технологій навчального процесу, психологічної парадигми ґендерної копінг-поведінки особистості студентів ВНЗ, підвищення професійного рівня студентів на основі самоосвітньої діяльності.

  За результатами наукової діяльності працівниками кафедри опубліковано 6 монографій, близько 100 науково – методичних посібників та 150 наукових статей у фахових виданнях з актуальних проблем психології та педагогіки. Викладачі кафедри беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях. Кафедра підтримує тісні зв’язки з вищими навчальним закладами та науково-дослідними інститутами НАПН України. Спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН ведеться науково-дослідна робота за темою «Напрями професійного розвитку вчителів у зарубіжних країнах».

  Результатом роботи є розробка аналітичних матеріалів до розділу колективної монографії «Актуальні питання розвитку освіти: психолого-педагогічні аспекти», опублікування статей за цією тематикою. Працівники кафедри є членами методичних Рад відділів і лабораторій, МАН Черкаського територіального відділення та Української асоціації транзакційного аналізу Європейської асоціації ТА. На базі кафедри створено музей-лабораторію педагогічної спадщини Олександра Антоновича Захаренка, Народного вчителя, академіка НАПН України, директора Сахнівської середньої школи Корсунь-Шевченківського району Черкаської області.342 Для роботи зі студентами запрошуються вчителі-лауреати обласної премії імені О. А. Захаренка, керівники шкіл, які впроваджують досвід Сахнівської школи. З метою узагальнення досліджуваного матеріалу та його впровадження систематично проводяться: педагогічні читання, науково-практичні конференції, методичні оперативні наради, екскурсії тощо.

  Під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри робота музею-лабораторії творчої спадщини О. А. Захаренка сприяє створенню необхідних умов для різносторонньої науково-теоретичної та організаційно-методичної підготовки студентів, аспірантів, молодих викладачів. Силами викладачів кафедри створений і функціонує студентський гурток «Психолого-педагогічні засади формування патріотизму студентів», який керує старший викладач О.О. Свириденко. Студенти щорічно залучаються до участі у Всеукраїнській конференції молодих учених (студентів) «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених» («Родзинка»). Спільно з культурно-освітніми закладами м. Черкаси проводяться навчальні заняття та екскурсії до Обласного художнього музею, Кімнати-музею В.А. Симоненка, Музею Кобзаря, Обласного краєзнавчого музею. Щорічно на базі кафедри проводяться Захаренківські педагогічні читання.  

Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри

Викладацький склад кафедри

Перелік навчальних дисциплін кафедри