Науково-дослідна діяльність кафедри ДО

   У рамках наукової роботи кафедри дошкільної освіти колектив здійснює розробку комплексної теми: «Шляхи вдосконалення системи професійної освіти і підготовки фахівців у вищій школі в умовах інтеграції до європейського освітнього простору». Викладачами кафедри опубліковано понад 100 наукових праць, у тому числі: монографій, навчальних посібників, словників, практикумів тощо. Найбільш вагомими є монографії: «Гармонійний розвиток дітей дошкільного віку» (І. В. Єнгаличева, Н. А. Зобенько, Т. А. Слюсар, О. І. Луценко), «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи з педагогічно занедбаними учнями» (І. В. Єнгаличева); науково-методичні посібники: «Українська мова за професійним спрямуванням для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» ( С.О. Швидка), «Морфология: самостоятельные части речи. Учебно-методическое пособие по современному русскому языку для студентов направления подготовки «Дошкольное образование», «Начальное образование» ( С.О. Швидка), «Формування в учнів початкових класів загальнолюдських моральних цінностей» (О. О. Паламарчук).

   На кафедрі започатковано проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля в умовах інтеграції до європейського освітнього простору» приурочену до святкування Дня дошкілля.

   Науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри проводиться постійна науково-дослідна робота. На кафедрі готують дисертаційні роботи 4 аспіранта та 1 докторант, керівниками яких є академіки та професори.

   Під керівництвом провідних викладачів кафедри студенти беруть активну участь у олімпіадах, творчих конкурсах, конференціях, зокрема, у щорічній Всеукраїнській науковій конференції молодих учених  «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених», із представленням результатів досліджень, що розкривають педагогічну майстерність В. О. Сухомлинського, О. А. Захаренка, А. С. Макаренка.