Науково-дослідницька робота кафедри СРСП

Науково-дослідницька робота кафедри здійснюється за комплексною темою: «Неперервна професійна підготовка фахівців в умовах формування спільного європейського освітнього простору». Відповідно до зазначеної теми готуються та проводяться міжнародні, всеукраїнські, регіональні, університетські науково-практичні конференції. З 1998 року викладачами кафедри проведено більше двадцяти науково-практичних конференцій, зокрема: – всеукраїнська науково-практична конференція на тему: «Освіта дорослих як фактор соціалізації і соціального захисту окремих категорій населення» (за участі іноземних делегатів, соціальних служб області та міста, спільно із Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, відділ андрагогіки, лютий 2011 р.; –– міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих як фактор розвитку дорослої людини в умовах сучасних соціально-економічних змін», березень, 2012 р.; – міжнародна науково – практична конференція «Підвищення якості освіти і професіоналізму в умовах сучасних соціально-економічних змін» (проведено спільно з Міжнародним  університетським  коледжем, м. Добрич, Болгарія; вересень, 2012р.; – міжнародна науково – практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих у Европейському просторі»  (проведено спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, відділ андрагогіки, Варшавським університетом Кардинала Стефана Вишинського, Польща, Міжнародний  університетський  коледж, Болгарія; вересень, 2013 р.; – міжнародна науково – практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих» (з Українською Академією Акмеологічних Наук, Міжнародного  університетського  коледжу (Болгарія), University of Wales Institute Cardiff  у м. Добрич Болгарія; вересень, 2014 р.; – міжнародна науково – практична конференція «Розвиток професіонала і професіоналізму: теорія і практика»  (з Українською Академією Акмеології , Varna University of Management (Болгарія); вересень, 2015р. При кафедрі діє аспірантура. За час її існування захистили дисертації 24 аспіранти (наукові керівники – професор С.П. Архипова, доцент Г.Я. Майборода, доцент Т.М. Демиденко) із них семеро викладачів кафедри – Т.М. Демиденко, О.В. Тютюнник, І.В. Ченбай, Л.З. Пакушина, Н.В. Мартовицька, М.М.Матвійчук, Т.Є. Гордєєва. Студенти, які мають здібності  до наукової роботи постійно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, як в Україні так і в за рубежем. Серед них: переможці Всеукраїнської олімпіади з соціальної педагогіки: О. Тютюнник (2006 р., м. Луганськ – нині кандидат педагогічних наук, доцент);  Н. Вакуленко (2006 р., м. Луганськ); О. Кам’янецька та Ю. Шарко 2007 р., м. Запоріжжя); В. Усманова (2010 р., м. Ніжин); М. Скиба (2010 р., м. Ніжин); Д. Колесникова (2013 р., м. Глухів); нагороджені грамотами: за друге місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, м. Переяслав-Хмельницький М. Скиба (2010 р.) Л. Константинова (2012 р.); за кращі наукові роботи та креативність – О. Дорошенко (2013р., м. Глухів), А. Кудрявцева (2014 р., м. Запоріжжя); за розробку соціального проекту – І. Бондарук (2013 р., м. Київ), О. Хабурська (2015 р. м. Тернопіль); переможниця конкурсу студентських наукових праць у Польщі – А. Плотникова (2014 р.) Найдостойніші з них отримують рекомендації для вступу до аспірантури. Щорічно власні науково-творчі здобутки студенти представляють на Всеукраїнській студентській науковій конференції «Родзинка», «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді». Результати роботи студентів доповідаються на наукових семінарах і студентських науково-практичних конференціях, які проводять викладачі кафедри спільно зі студентами.