Навчання

Структурні підрозділи:

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра загальної педагогіки та психології

Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту

Кафедра початкової освіти

Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

Навчальний розклад (денна фома):

Проміжна атестація  (денна форма)