НМК ПВШ

Навчально методичний комплекс кафедри  педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту:

Аудит і оцінювання управлінської діяльності

Інформаційне суспільство

Керівник навчального закладу

Корпоративна культура викладача вищої школи

Методологічні засади педагогічних досліджень

Моделювання діяльності фахівця

Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця

Моделювання професійної діяльності

Організація управління навчальним процесом

Освітні технології

Основи конкурентології

Основи соціально

Педагогіка вищої школи

Педагогічний контроль в системі освіти

Системний підхід у вищій освіті

Соціологія професійно

Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні

Техніка управлінської діяльності

Управління навчальною та виховною