Освітні програми

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Управління навчальним закладом»

Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент

галузі знань 07 Управління та адміністрування

Завантажити (DOC, 476KB)


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Педагогіка вищої школи»

 Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

Завантажити (DOC, 860KB)


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Початкова освіта та логопедія»

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 013 «Початкова освіта»

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»

Завантажити (DOC, 291KB)


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ПОЧАТКОВА ОСВІТА ТА ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта»

галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка»

Завантажити (DOC, 947KB)


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ПОЧАТКОВА ОСВІТА ТА КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта»

галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка»

Завантажити (DOC, 310KB)


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ПОЧАТКОВА ОСВІТА ТА ПСИХОЛОГІЯ »

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта»

галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка»

Завантажити (DOC, 294KB)


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Початкова освіта та психологія»

Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта»

галузі знань 01 «Освіта»

Завантажити (DOC, 212KB)


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота»

галузі знань  «23 Соціальна робота»

Завантажити (DOCX, 521KB)


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота»

галузі знань  «23 Соціальна робота»

Завантажити (DOCX, 500KB)


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ДОШКІЛЬНА ОСВІТА ТА ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»

галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка»

Завантажити (DOCX, 316KB)


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»

галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка»

Завантажити (DOCX, 333KB)


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Дошкільна освіта та початкова освіта»

Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»

галузі знань 01 «Освіта»

Завантажити (DOCX, 309KB)


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Дошкільна освіта»

Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»

галузі знань 01 «Освіта»

Завантажити (DOCX, 308KB)