Перелік конкурсних предметів при вступі

  Спеціальність «Дошкільна освіта» Перспективи працевлаштування: дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади; різноманітні профільні консультативні установи; районні навчально-методичні центри; районні (міські) відділи освіти. – бакалавр: денна (45 місць), заочна (45 місць) форми навчання, тривалість навчання – 4 роки. Кваліфікація: бакалавр дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, методист дошкільного навчального закладу. Тематика навчання: дитяча психологія (дошкільна), дошкільна педагогіка, ознайомлення дітей із суспільним довкіллям, методика проведення занять з народознавства у дошкільних навчальних закладах (ДНЗ), теорія та методика співпраці ДНЗ з родинами, література для дітей дошкільного віку, декоративне мистецтво та основи дизайну, теорія та методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку та ін. – магістр: денна (35 місць) заочна (35 місць) форма навчання, тривалість навчання – 1,5 року. Кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і початкової освіти. Тематика навчання: актуальні проблеми сучасного дитинства, актуальні проблеми педагогіки дошкільної освіти, методика викладання дошкільної педагогіки, методика іноземної мови, методики навчання освітніх галузей (природознавства, суспільствознавства), технології вивчення галузей (мова і література, математика, людина і світ) та ін.   Спеціальність «Початкова освіта» Перспективи працевлаштування: загальноосвітні навчальні заклади; різноманітні профільні консультативні установи; районні навчально-методичні центри; районні (міські) відділи освіти. – бакалавр: денна (70 місць), заочна (70 місць) форми навчання, тривалість навчання – 4 роки. Кваліфікація: бакалавр початкової освіти, вчитель початкових класів; бакалавр початкової освіти, хореограф. Тематика навчання: педагогіка, психологія, каліграфія, методики навчання (літературного читання, іноземної мови, інформатики, математики, української мови), музичне мистецтво та основи хореографії та ін.  – магістр: денна (25 місць), заочна (25 місць) форма навчання, тривалість навчання – 1,5 року. Кваліфікація: викладач педагогіки, вчитель початкової школи. Практичний психолог. Тематика навчання: методика викладання педагогіки, технології вивчення галузей (людина і світ, математика, мови і літератури, мистецтво), реабілітаційна психологія, сучасні напрями практичної психології, сучасні напрями зарубіжної психології та ін.   Спеціальність «Образотворче мистецтво» Перспективи працевлаштування: меблеві виробництва, рекламні агенції, поліграфічні підприємства й центри, дизайн-студії, художні школи, викладачі вищих навчальних закладів (технікуми, коледжі, університети). – бакалавр: денна (50 місць), заочна (50 місць) форми навчання, тривалість навчання – 4 роки. Кваліфікація: бакалавр образотворчого мистецтва, вчитель образотворчого мистецтва; бакалавр декоративного мистецтва, художник. Тематика навчання: рисунок, живопис, композиція, паперова пластика, витинанка, батик, дизайн реклами, комп’ютерний дизайн, дизайн одягу, дизайн меблів та виробів із дерева, скульптура, мистецтвознавство.– магістр: денна (15 місць), заочна (15 місць) форми навчання, тривалість навчання – 1,5 року. Кваліфікація: магістр образотворчого мистецтва, викладач образотворчого мистецтва; магістр декоративного мистецтва, художник. Тематика навчання: рисунок, живопис, сучасне образотворче мистецтво, художньо-комп’ютерна графіка, дизайн інтер’єру, тримірна анімація.   Спеціальність «Соціальна робота» («Соціальна педагогіка») Перспективи працевлаштування: установи та заклади підпорядковані Міністерству соціальної політики України, управління соціального захисту населення, служби зайнятості населення, опікунські служби, інспекції у справах неповнолітніх, виправно-трудові колонії, структури ДСНС, спецінтернати, інтернати для інвалідів, територіальні центри, реабілітаційні служби, загальноосвітні навчальні заклади тощо. – бакалавр: денна (50 місць), заочна (50 місць) форми навчання, тривалість навчання – 4 роки. Кваліфікація: бакалавр соціальної роботи. Тематика навчання: право соціального захисту, соціальна робота з різними категоріями клієнтів, волонтерський рух, соціальна реабілітація соціальна профілактика, соціальне проектування. – магістр: денна (15 місць), заочна (15 місць) форми навчання, тривалість навчання – 1,5 року. Кваліфікація: магістр соціальної роботи. Тематика навчання: менеджмент у соціальній роботі, методика викладання соціальної роботи, тренінг самопізнання, андрагогіка, методика організації волонтерського руху. Студенти паралельно мають можливість отримати диплом європейського зразка, навчаючись за програмою подвійного диплома у Вищій лінгвістичній школі м. Ченстохова (Польща).   Спеціальність «Педагогіка вищої школи» Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Стаж роботи за спеціальністю не менше 2 років. Перспективи працевлаштування: вищі навчальні заклади різних форм власності, науково-педагогічні установи і заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти. – магістр: денна (25 місць), заочна (25 місць) форми навчання, тривалість навчання – 1,5 року. Кваліфікація: викладач університетів і вищих навчальних закладів. Тематика навчання: моделювання діяльності фахівця, педагогічна і професійна психологія, педагогічний контроль у системі освіти, організація управління навчальним процесом у ВНЗ, корпоративна культура викладача вищої школи, системний підхід у вищій освіті, інформаційні технології у ВНЗ.   Спеціальність «Управління навчальним закладом» Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Стаж педагогічної роботи не менше 5 років. Перспективи працевлаштування: підприємства, установи та організації у сфері освіти та виробничого навчання, а також вищі навчальні заклади різних форм власності, науково-педагогічні установи і заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти. – магістр: денна (20 місць), заочна (20 місць) форми навчання, тривалість навчання – 1,5 року. Кваліфікація: керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти й виробничого навчання). Тематика навчання: керівник навчального закладу, техніка управлінської діяльності, психологія управління, освітні технології, аудит і оцінювання управлінської діяльності, правові аспекти управління навчальним закладом, теорія організації