Перелік навчальних дисциплін ДО

 1. Перелік навчальних дисциплін, що забезпечує кафедра:

  1. Педагогіка дітей раннього віку,

  2. Педагогіка дошкільна,

  3. Методика викладання дошкільної освіти,

  4. Література для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку,

  5. Література іноземної мови для дітей дошкільного віку,

  6. Теорія та методика співпраці ДНЗ з родинами,

  7. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень,

  8. Вступ до спеціальності «Дошкільна освіта»,

  9. Історія дошкільної педагогіки / Історія педагогіки

  10. Актуальні проблеми гри,

  11. Комп’ютерні дитячі ігри,

  12. Актуальні проблеми дошкільної освіти,

  13. Актуальні проблеми сучасного дитинства,

  14. Теорія і методика ігрової діяльності дітей дошкільного віку

  15. Педагогічні технології у ДНЗ та початковій школі,

  16. Технологія проектування занять в ДНЗ та початковій школі,

  17. Основи природознавства і суспільствознавства,

  18. Анатомія, фізіологія дітей з основами генетики та валеології,

  19. Методика навчання основам здоров’я,

  20. Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»,

  21. Формування екологічної культури в ДНЗ та початковій школі,

  22. Методика проведення занять з народознавства у ДНЗ,

  23. Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників,

  24. Педагогічні технології у ДНЗ та початковій школі,

  25. Планування та організація освітнього процесу ДНЗ,

  26. Основи документообігу у дошкільному навчальному закладі,

  27. Моніторинг якості дошкільної освіти

  28. Організація та керівництво методичною роботою у ДНЗ,

  29. Навчання і виховання в різновікових групах,

  30. Розвиток емоційної сфери дитини,

  31. Технології соціально-комунікативної компетентності дошкільників,

  32. Підготовка творчого вчителя до роботи з обдарованими дітьми в ДНЗ та початковій школі,

  33. Методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом,

  34. Технології вивчення галузі «Людина і світ»,

  35. Технології вивчення освітніх галузей в ДНЗ та початковій школі,

  36. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку,

  37. Методика навчання письма / Каліграфія,

  38. Сучасна російська мова з практикумом та методика навчання російської мови у початкових класах,

  39. Технологія проектування занять в навчальному закладі,

  40. Методика навчання інформатики у початковій школі,

  41. Інформаційні технології в професійній освіті,

  42. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи,

  43. Практика усного і писемного мовлення (іноземна мова),

  44. Методика навчання іноземної мови,

  45. Лінгвопсихологічні основи навчання іноземних мов,

  46. Технологія проектування в початковій школі,