Перелік навчальних дисциплін ПО

 1. Основи корекційної педагогіки і психології,

 2. Основи психолого-педагогічних досліджень,

 3. Методологія та організація наукових досліджень,

 4. Основи інклюзивної освіти,

 5. Основи дефектології,

 6. Основи логопедії,

 7. Дидактика і школознавство,

 8. Методика роботи в таборах,

 9. Дитяча література,

 10. Дитяча іноземна література,

 11. Математика та методика навчання освітньої галузі «Математика»,

 12. Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям,

 13. Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання,

 14. Методика навчання освітньої галузі «Мистецтво»,

 15. Музичне мистецтво та основи хореографії з методикою навчання,

 16. Методика навчання літературного читання,

 17. Трудове навчання з практикумом,

 18. Основи педагогіки зі вступом до спеціальності (початкова освіта),

 19. Теорія та методика виховання,

 20. Особливості роботи з батьками учнів початкових класів,

 21. Основи проектно-дослідної діяльності учнів початкової школи,

 22. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти,

 23. Робота з підручником у початковій школі,

 24. Теорія та спецметодика виховання дітей з вадами мовлення,

 25. Розвиток системи навчання обдарованих дітей,

 26. Теоретичні основи вивчення галузі «Математики»,

 27. Технології вивчення галузі «Математика»,

 28. Технології вивчення освітніх галузей в початковій школі,

 29. Технології навчання майбутніх учителів початкових класів у ВНЗ,

 30. Теоретичні основи вивчення галузі «Мови і літератури»,

 31. Технології вивчення галузі «Мови і літератури»

 32. Виробнича викладацька практика (початкова освіта),

 33. Технологія вивчення освітньої галузі «Мистецтво», або Технологія вивчення освітньої  галузі «Технології»,

 34. Технологія вивчення галузі «Мистецтво»,

 35. Інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво»,

 36. Декоративне мистецтво та основи дизайну,

 37. Образотворче мистецтво з методикою навчання,

 38. Художня праця та основи дизайну

 39. Теоретичні основи вчення методик початкової освіти,

 40. Технології вивчення методик з початкової освіти у ВНЗ,

 41. Актуальна проблеми початкової школи,

 42. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей,

 43. Музичне мистецтво з методикою навчання,

 44. Методика навчання української мови у початкових класах,

 45. Методика навчання української мови

 46. Фізична реабілітація та логопедична гімнастика,

 47. Спеціальна педагогіка,

 48. Інноваційні підходи до вивчення галузі «Технології»,

 49. Курсова робота з педагогіки,

 50. Курсова робота з методик (початкової освіти),

 51. Виробнича педагогічна практика у таборах,

 52. Виробнича педагогічна практика,

 53. Виробнича педагогічна практика на робочому місці вчителя,

 54. Виробнича діагностико-корекційна практика,

 55. Виробнича переддипломна практика (початкова освіта)