ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКИ

Членом профспілки може стати будь-який студент, аспірант, докторант університету денної форми навчання, який визнає Статут, сплачує членські внески і не є членом іншої профспілки. Члени Профспілки перебувають на обліку у первинній профспілковій організації студентів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за місцем навчання. Їм видається профспілковий квиток єдиного зразка, який зберігається у них і який необхідно мати при собі при будь-якому зверненні до профспілкового комітету студентів. За членами профспілки, які вступили на навчання з установ, організацій або підприємств, працівники яких об’єднуються іншою профспілкою, зберігається стаж профспілкового членства. Стаж профспілкового членства обчислюється з часу рішення відповідного виборного профспілкового органу про прийняття до профспілки на підставі поданої заяви. Вступ у Профспілку і вихід із неї здійснюється на добровільній основі в індивідуальному порядку на підставі особистої заяви, поданої до первинної профспілкової організації і розглянутої на засіданні відповідного профоргану.   

Заява про вступ

Заява на перерахування

Заява на видання матеріальних виплат