Правила прийому

Кафедра Дошкільної освіти

ДО

Кафедра Початкової освіти

ПО

Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Кафедра готує бакалаврів

за спеціальністю 014 Середня освіта (образотворче мистецтво)

кваліфікація «Бакалавр образотворчого мистецтва, вчитель образотворчого мистецтва»

за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, рес-таврація

спеціалізація «Декоративне мистецтво»

кваліфікація «Бакалавр декоративного мистецтва, художник»

термін навчання 4 роки

Кафедра готує магістрів

спеціальність 014 Середня освіта (образотворче мистецтво)

кваліфікація «Магістр образотворчого мистецтва, викладач образотворчого мистецтва»

спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, рестав-рація

спеціалізація «Декоративне мистецтво»

кваліфікація «Магістр декоративного мистецтва, художник»

термін навчання: 1,5 роки на основі бакалавра

Студенти мають можливість стажуватись 3 місяці в академії ім. Яна Длугоша м.Ченстохова (Польша).

ОСВІТА

Передбачає підготовку фахівців для роботи в галузі професійної освіти: художні школи, дизайн-студії, коледжі, мистецькі студії, вищі навчальні заклади.

ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО

Студенти набувають навичок з різних видів декоративного мистецтва, дизайну меблів. Проектують приміщення різного призначення, розробляють малі архітектурні форми, створюють художні твори декоративного мистецтва та застосувують їх в оздобленні інтер`єру.

ГРАФІКА

Передбачає підготовку фахівців з таких галузей:

станкова графіка – офорти, естампи, гравюри, лінорит, книжкова графіка;

графічний дизайн – мультимедія, анімація, фотографіка, типографіка, рекламна про-дукція, плакати, фірмовий стиль.

Прийом абітурієнтів на 2 курс

Для вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра в університе-ті, а також для осіб, які мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра за іншою спеціальністю.

1. Тести з образотворчого мистецтва.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 24, навчальний корпус № 4

(0472) 33-10-96 — кафедра образотворчого та декоративно-прикладного ми-стецтва

(0472) 33-10-97 — дирекція Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

(0472) 50-25-27 — директор підготовчого відділення Наталія Василівна

cdu.edu.uа — сайт університету

реdоsvitа.unіvеr.сk.uа — сайт інституту

аrtkа.сk.uа — сайт кафедри

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

Прийом абітурієнтів на 1 курс

1. Рисунок (6 годин).

Завдання: виконати рисунок гіпсової голови.

Матеріали: олівець, папір А-2.

2. Живопис (6 годин).

Завдання: виконати живопис натюрморту у визначеній колірній гамі (теплій, холодній).

Матеріали: акварель, папір А-2.

3. Композиція (6 годин).

Завдання: за допомогою простих геометричних форм (коло, квадрат, трикут-ник), ритму, колориту та чорного контуру створити площинну декоративну композицію за темою.

Матеріали: гуаш, папір А-2.

4. Українська мова — зовнішнє незалежне оцінювання.

5. Історія України — зовнішнє незалежне оцінювання.

6. Іноземна мова або біологія – зовнішнє незалежне оцінювання (лише для вступу на спеціальність 014 Середня освіта (образотворче мистецтво).

7. Творчий залік (лише для вступу на спеціальність 014 Середня освіта (обра-зотворче мистецтво).

В університеті діють підготовчі курси.

Навчання на курсах з образотворчого мистецтва проходить з жовтня по тра-вень 1 раз на тиждень, з української мови 1 раз у два тижні.

Прийом абітурієнтів на 2 курс

На базі диплому про вищу освіту

Прийом абітурієнтів на 3 курс

На базі диплома молодшого спеціаліста з галузі знань 0202 Мистецтво

1. Тести з образотворчого мистецтва

Спеціальність передбачає денну та заочну форми навчання

Запрошуємо на навчання!

Творимо художника!

 Кафедра Соціальної роботи і соціальної педагогіки

Screenshot_5

Правила прийому 2018

Правила прийому до аспірантури ЧНУ 2018