Про інститут

Інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва було відкрито у 2008 р.

 

C:\Users\KK-CHNU\Desktop\Папка для САЙТУ\1.jpg
Кафедри педагогічного напряму інституту мають спільну історію. У 1930–1931 pp. створено кафедру педагогіки, основним принципом організації якої було об’єднання споріднених дисциплін (педології, дидактики, літератури, основ політехнізму). 

 

 

 

Першими викладачами кафедри педагогіки були К. Чикилевський, М. Гольберг, М. Голубев, 3. Морозов, А. Лебединець. З 1938 р. у структурі Черкаського педінституту працював учительський інститут, який готував учителів для 5-7 класів середньої школи. У 1934–1941 pp. колектив кафедри педагогіки та психології проводив значну навчально-виховну, науково-дослідну, громадську роботу. У названий період викладацькою діяльністю на кафедрі займалися доценти М. Мойсеєнко (завідувач кафедри), М. Вовк, старші викладачі А. Кряж, О. Конуєва, викладач О. Свердликівський, керівник педагогічної практики Л. Шамрай.

У 1956–1967 pp. до складу кафедри увійшли кваліфіковані викладачі, серед яких доценти М. Гу­сак, Ф. Нерода, Н. Горбач, викладачі Л. Бойко,Т. Гатченко, Р. Рєпіна, Г. Поліщук.

В інституті працювали відомі в Україні науковці: професори І. Підласий, В. Омеляненко (70–90 рр.); академіки І. Зязюн, Н. Ничкало, М. Євтух; професори А. Капська, М. Лукашевич, Л. Прокопенко (90-2010 р.р.).

Нині ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва очолює доктор педагогічних наук, професор Десятов Тимофій Михайлович. 

C:\Users\KK-CHNU\Pictures\78G-GFqZpg8.jpg