Профбюро інституту

Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок.7 Профспілки діють відповідно до законодавства (Конституції України, Кодексу законів про працю України,  Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори та угоди», «Про охорону праці» та ін.)  та своїх статутів. Профспілка ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва налічує 67 осіб викладацько-професорського складу (6 кафедр), 506 студентів денної форми навчання (573 осіб). До складу профбюро ННІ входять Герасімова Н.Є.,Свириденко О. О., Паламарчук О. О., Бондаренко О. М., Олексенко В.А., Мовчан В. М., Демиденко Т. М. Аркуша Є. О. та 22 особи студентських профгрупоргів. Голова профбюро ННІ кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки і психології  – Герасімова Наталія Євгеніївна 11 Один раз на два місяці дирекція разом із профбюро проводять спільні засідання Ради ННІ на яких розглядаються нагальні питання та приймаються спільні рішення з покращення навчально-виховного процесу в інституті, питання розподілу ставок, навантаження, призначення стипендій та переводу із контрактної форми навчання на держзамовлення. Члени профбюро приймають активну участь у всіх культурно-масових заходах ННІ (Свято першого дзвінка, Посвята в студенти, День відкритих дверей, зустріч з батьками, Свято соціального працівника, Новорічні свята тощо). Велику увагу профбюро приділяє науковій роботі в ННІ надаючи допомогу у проведенні форумів й конференцій. Серед них слід відмітити Міжнародні ювілейні Захаренківські педагогічні читання, Міжнародну науково-практичну конференцію „Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія”, науково-практичний семінар „Складові професійного зростання для проектування професійного становлення”, круглого столу „Психотерапевтичний діалог як засіб надання психологічної допомоги при психотравмі” тощо. SAMSUNG CAMERA PICTURES При активній участі ректорату, профспілок та дирекції ННІ в начальному корпусі №4 введено в дію науково-методичний центр педагогічної майстерності (малий конференц-зал) на базі ауд.№375. За підтримки керівництва та профгрупорга кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва на третьому поверсі функціонує виставковий зал студентських робіт.   18 Для забезпечення інформаційним матеріалом із профспілкового життя в ННІ існує стенд „Вісник профспілки”. На ньому представлена інформація про права і обов’язки членів профспілки, посадові інструкції профорга та студентського профгрупорга, зразки заяв, буклетний матеріал Навчальної лабораторії фізичної та медичної реабілітації та Науково-навчальної бази „Сокирно”, інформація про путівки для оздоровлення. Центральне місце відведено для ознайомлення з профспілковою газетою. На кафедрах ННІ існують профспілкові куточки, де розміщується поточна інформація. Вхідні (накази, розпорядження, протоколи, газети тощо) документи зберігаються у голови профбюро ННІ. Для кожного співробітника створена соціальна карта де зібрана основна інформація про нього. Основний об’єм роботи бере на себе профбюро в організації оздоровлення і відпочинку студентів. Щорічно в Навчальній лабораторії фізичної та медичної реабілітації, що знаходиться в гуртожитку №2 без відриву від навчання близько 50 студентів ННІ безкоштовно проходять профілактичне лікування. У складі студентства ННІ навчаються 27 осіб сиріт і напівсиріт, 18 інвалідів. Профбюро ННІ надає допомогу їм в процесі адаптації до умов навчання та оздоровлення у нашому університеті. За 2015 рік на наш інститут профспілкою було виділено 5350 грн. для допомоги викладачам та студентам. OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20     Студенти, професорсько-викладацький склад ННІ люблять проводити спільний відпочинок на науково-навчальній базі „Сокирно”. 22 Кількість працюючих пенсіонерів ННІ складає 22 особи. Профбюро, дирекція ННІ підтримує тісні зв’язки з ветеранами Омельяненком В.Л., Рєпіною Р.І., Демченко О.С., Зозулею Ю.С., Прокопенко Л.І., Распоповою С.О, Супрягою Т.В., Горбач Г. М. вітаючи їх із святами, запрошуючи на наукові та культурно-масові заходи ННІ та університету. Профгрупорги академічних груп постійно проходять планові навчання підвищуючи свій професійний рівень, активно співпрацюючи із студрадою ННІ допомагають збагачувати студентське життя в університеті.

 Оголошення Як вступити до профспілки???

Склад Профбюро ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА БАЗА „СОКИРНО”

Права та обов’язки члена профспілки

Посадова інструкція профгрупорга

Посадова інструкція голови профспілкового бюро ННІ

Посадова інструкція профгрупорга