Наукова складова ОНП

Теми наукових досліджень аспірантів ОНП та їх наукових керівників
Нормативно-правова база
Інформаційне забезпечення ОНП
Фахове видання категорії Б «Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки»
Академічна мобільність здобувачів (аспірантів)