Викладацький склад кафедри ДО

IMG_Єнгаличева (1)

 

Єнгаличева Ірина Віталіївна завідувач кафедри дошкільної освіти

кандидат педагогічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: стосується навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, підготовки фахівців у сферах дошкільної і початкової освіти)

 

 

Вараніцька

 

Вараніцька Олена Віталіївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Заступник завідувача кафедри.

Коло наукових інтересів:вивчення соціально-педагогічних умов сімейного виховання в Україні

 

швидка

 

 

Швидка Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Здійснює контроль за виконанням навчального навантаження викладачами кафедри.

Коло наукових інтересів: дослідження проблем особистісно-професійного розвитку педагога, особливості застосування інноваційних технологій в освіті

 

ПаламарчукПаламарчук Олеся Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач. Профорг кафедри. Відповідальна за організацію практики та проведення інструктажів з питань охорони праці та безпеки  життєдіяльності.

Коло наукових інтересів: методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство» в ДНЗ та початковій школі, формування в учнів початкової школи загальнолюдських моральних цінностей, взаємодія школи та сім’ї у моральному вихованні молодших школярів.

 

 

 

Дерев’янко Денис Вячеславович , викладач, аспірант кафедри інформаційних технологій. Відповідальний за належне технічне забезпечення кафедри, поновлення та розміщення відео-матеріалів на сайті інституту.

Коло наукових інтересів: дослідження методів та засобів автоматизованої побудови моделі програми.

 

  чичук

Чичук Антоніна Петрівнакандидат педагогічних наук, доцент. Забезпечення трудової дисципліни, етики.

Коло наукових інтересів: дослідження проблеми розвитку системи навчання обдарованих дітей.

 

 

1QRKWqWLMJw

 

Слюсар Тетяна Антонівна, викладач. Відповідальна за наукову роботу кафедри та наукову роботу зі студентами.

Коло наукових інтересів: дослідження педагогічної діагностики професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення базових дисциплін.

 

 

IMG_7662 

Бондар Вікторія Григорівнавикладач

Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх учителів до позакласної роботи в початковій школі.

 

 

 

IMG_7621

 

 

Никогда Яна Іванівна, лаборант кафедри

Коло наукових інтересів: виховання дітей дошкільного віку за технологією вільного саморозвитку особистості.

 

 

 

 ko 

 

Коваленко Оксана Анатоліївнавикладач

Коло наукових інтересів:  математична підготовка студентів – майбутніх учителів початкової школи.