Викладацький склад ПО

 

Байдюк Наталія Василівна – т.в.о. завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, старший викладач

Коло наукових інтересів:

 • інтерактивні освітні технології;
 • онлайн освіта;
 • захист прав та інтересів учасників освітнього процесу;
 • догягнення гендерної рівності.

Дисципліни, які викладає :

Спецкурс “Нова українська школа (НУШ): компоненти, методика, компетентності”
Методика  навчання “Соціальної і здоров’язбережної освітньої галузі”
Теорія і методика виховання в початковій школі
Гендерна педагогіка (іноземною мовою)Соціально-педагогічна робота в закладах освіти (іноземною мовою)

e-mail: bayduchka80@vu.cdu.edu.ua

ОRCID : https://orcid.org/0000-0003-2086-1847

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6J_GNT4AAAAJ&hl=uk#

 

Снимок экрана 2021-09-23 в 11.14.07

Снимок экрана 2021-09-23 в 11.14.51

Шпак Валентина Павлівна  – доктор педагогічних наук, професор.

Коло наукових інтересів:

 •  актуальні питання реабілітаційної педагогіки;
 •  теорії і методики управління освітою.                                      

Дисципліни, які викладає :

Педагогіка початкової школи (Вступ до спеціальності. Дидактика та школознавство. Історія педагогіки початкової школи)

Основи педагогічних досліджень

Методологія та організація наукових досліджень

Внутрішньогалузева 03 (Етнопедагогіка)

Внутрішньогалузева 04 (Лідерство в освіті

 e–mail: shpakvalentina64@vu.cdu.edu.ua

GOOGLE SCHOLAR: 

ОRCID :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нінова Тетяна Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент  

 • формування екологічної компетентності майбутнього учителя початкової школи;
 • розвиток творчого мислення учителів і учнів початкової школи;
 • екологічна освіта і виховання учнів.

Дисципліни, які викладає : 

Сучасні технології вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ»

Основи природознавства та суспільствознавства

Анатомія, фізіологія дітей з основами валеології та безпеки життєдіяльності

Методика навчання “Природничої освітньої галузі”

email: ninova@vu.cdu.edu.ua

ОRCID : https://orcid.org/0000-0002-7499-6862

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=huvOBs4AAAAJ&hl=ru&

Нинова-12х16. нові розміриjpg

 

Зобенько Наталія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Коло наукових інтересів:

 • сучасні напрями профілактики  та корекції «девіантної» поведінки;
 • психологія сімейних стосунків;
 • психічне здоров’я особистості;
 • формування компетентностей щодо концептуальних засад інклюзивної освіти.

Дисципліни, які викладає викладач: 

Основи корекційної педагогіки

Психологія сім”ї

Методика роботи психолога у початковій школі

Основи інклюзивного навчання

Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін

Внутрішньогалузева 01 (Сучасні теорії психологічного консультування та психологічної допомоги)

Психологія сім”ї

e-mail: nsagarda07@vu.cdu.edu.ua

ОRCID : https://orcid.org/0000-0003-3833-958X

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ZxUoiegAAAAJ

Мовчан Валентина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Заступник директора ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

Коло наукових інтересів:

 • сучасні  технології навчання « Технологічної освітньої галузі»;
 • формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів початкових класів;
 • підготовка майбутніх  учителів початкових класів до проєктно-художньої діяльності учнів.

Дисципліни, які викладає : 

Методика навчання мистецької освітньої галузі

Методика навчання технологічної освітньої галузі

Методика викладання мистецької освітньої галузі

e-mail: valya_movchan_@vu.cdu.edu.ua

ОRCID : https://orcid.org/0000-0001-8756-3727

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=P26KTI0AAAAJ&hl=ru

 Снимок экрана 2021-09-23 в 11.15.28

Снимок экрана 2021-09-23 в 11.16.33

Ткаченко Катерина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: 

 • гейміфікація в освітньому процесі;
 • формування комунікативних умінь учнів Нової української школи;
 • інтерактивні освітні технології.

Дисципліни, які викладає : 

Інформаційна та комунікаційна системи та цифрові сервіси в початковій освіті

Внутрішньогалузева 02 (Організація ігрової діяльності(іноземною мовою)

Внутрішньогалузева 10 (Каліграфія)

Дитяча література у початковій школі

Педагогічні технології в початковій школі (іноземна мова)

e-mail: kateche007@vu.cdu.edu.ua

ОRCID : https://orcid.org/0000-0002-6811-0332

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?user=SvG0YrwAAAAJ&hl=uk

Пакушина Людмила Зіновіївна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри

Коло наукових інтересів: 

 • формування валеологічної грамотності майбутніх вчителів в умовах закладу вищої освіти;
 • корекція мовленнєвих порушень у дітей різного віку.

Дисципліни, які викладає: 

Неврологічні основи логопедії

Мовленнєві та сенсорні системи і їх порушення

Логопедія з практикумом

e-mail: pakushyn2007@vu.cdu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5930-8558 

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=tnGHoqgAAAAJ

 Снимок экрана 2021-09-23 в 10.24.10

Яцина Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, викладач

Коло наукових інтересів:

 • методика навчання української мови та літературного читання в НУШ;
 • формування  методичної компетентності майбутніх вчителів Нової української школи.

Дисципліни, які викладає : 

Сучасні технології вивчення мовно-літературної освітньої галузі

Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі

e-mail: svt.yatsina@vu.cdu.edu.ua

ОRCID : https://orcid.org/0000-0002-6319-3829

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7bznPWEAAAAJ&hl=ru

Снимок экрана 2021-09-23 в 11.16.55

Мойсієнко Ірина Миколаївна – викладач

Коло наукових інтересів:

 • теоретичні та прикладні аспекти виховання молодших школярів в історії педагогічної думки;
 • методика виховання дітей у Новій українській школі;
 • формування історичної компетентності майбутніх вчителів початкової школи. 

Дисципліни, які викладає викладач: 

Педагогічна майстерність вчителя початкової школи

Особливості роботи з батьками учнів початкових класів

e-mail: irinamoysiyenko@vu.cdu.edu.ua

Мойсієнко І.М.нові розміри
Зорочкіна Тетяна Сергіївна

Доктор педагогічних наук, доцент

Коло наукових інтересів:

 • підготовка майбутніх учителів початкової школи в країнах зарубіжжя;
 • новітні технології навчання;
 • формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи (організаційно-методична діяльність з національно-патріотичного виховання студентів.

Дисципліни, які викладає : 

Методика роботи психолога з обдарованими дітьми

Сучасні технології вивчення математичної освітньої галузі

Внутрішньогалузева 02 (Підготовка творчого вчителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями)

Методика викладання математичної освітньої галузі

Математика та методика навчання “Математичної освітньої галузі”

e-mail: zvezdochcina@vu.cdu.edu.ua

ОRCID : https://orcid.org/0000-0002-6321-0852

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7aePTqQAAAAJ

Зрочкіна Т.С.нові розміри

 

Півненко Дар` я Юріївна

 Лаборант

(Коло наукових інтересів: “Логопедія”)

 

 Снимок экрана 2021-09-23 в 11.17.26